Prechod na hlavnú stránku www.skolkahrmovo.sk
Dnes je:
27.05.2024
Táto stránka sa načítala o
23:49 hod.Úvodná stránka bloguSekcia LesníctvoSekcia ĽudiaSekcia Omyly vedcovSekcia SlovenskoSekcia Svet
Logo

Blog

človek sa učí do smrti...

Najnovší článok v sekcii Lesnictvo:

Prerezávky.

Načo sa robia prerezávky.

Ich cieľom je previesť porast obdobím húštin, žrďovín až do tenkých kmeňovín tak, aby bolo možné prebierkami formovať budúci rubný porast. Preto treba vedieť, čo požadujeme od rubného porastu. Mal by byť zdravý, odolný proti škodlivým činiteľom a poskytnúť čo najviac hodnotnej drevnej hmoty. Najlepšiu hmotu poskytujú štíhle stromy s rovným,priebežným a  nerozvetveným kmeňom až po rastový vrchol. Tieto vl

Najnovší článok v sekcii Ludia:

Ako si hojím rany.

Od mladosti som nadnormálne fyzicky aktívny človek, behal som po lesoch, lozil po stromoch, robil som všetko čo mi prišlo pod ruku atď. Preto som bol často zranený, porezaný, otlčený atakpodobne. Tak som si postupom času vytvoril nenáročný a funkčný spôsob, ako si vyhojiť rany rýchlo a spoľahlivo. To neznamená, že by som sa vyhýbal doktorom, vždy si treba rozmyslieť, či treba ranu zašiť, alebo či nehrozí alebo dokonca nezačína infekcia a ak áno, bez váha

Najnovší článok v sekcii Omylyvedcov:

Rozpínanie vesmíru.

Bol Big Bang? Málokto pochybuje, že vesmír vznikol pred 13,5 miliardami rokov pri veľkom výbuchu, vďaka ktorému sa dodnes vesmír rozpína, dokonca stále rýchlejšie. Veď to vedci zistili. Ako? Celkom jednoducho: červeným posunom svetla zo vzdialených objektov. Podkladom pre toto zistenie je skutočnosť, že svetlo prichádzajúce od pohybujúcich sa telies sa mení . Nemení sa jeho rýchlosť, tá je konštantná, mení sa vlnová dĺžka svetla. Je to podobné ako so zvukom

Najnovší článok v sekcii Slovensko:

Tvorba podstatných mien z imperatívu slovies.

Podstatné mená sa zo slovies tvoria viacerými spôsobmi, tak napríklad vidieť- vidina, videnie, jasnovidec a podobne. Chcem popísať jeden zvláštny spôsob, ktorý sa používa v slovenskom jazyku odjakživa, ale je nepoznaný, používaný bez uvedomovania si jeho podstaty. Je to tvorba podstatných mien pomocou rozkazovacieho spôsobu slovies.

Takto sa netvoria podstatné mená všeobecne, ani bežne. Ide o označenia, nesúce v sebe emočný náboj, alebo pomenovanie zvl

Najnovší článok v sekcii Svet:

Ako stavovce osídlili suchú zem.

Kto čítal knižku "Ryba v nás" od Neila Shubina, ten sa dozvedel mnoho zaujímavých informácií o hľadaní prechodného článku medzi rybami a suchozemskými plazmi. Čítal pútavé rozprávanie o nadšených, tvrdohlavých a na všetko odhodlaných vedcoch, ktorí získavajú prvé skúsenosti z ťažkej terénnej práce v arktických podmienkach. A ako sa úspech rodí z dobrej teoretickej prípravy, vytrvalosti a nakoniec veľkej dávky šťastia.

Autor nám sprostredkuj