Prechod na hlavnú stránku www.skolkahrmovo.sk
Dnes je:
27.05.2024
Táto stránka sa načítala o
23:44 hod.Úvodná stránka bloguSekcia LesníctvoSekcia ĽudiaSekcia Omyly vedcovSekcia SlovenskoSekcia Svet
Logo škôlky Hrmovo

Lesu zdar!

...zelená krv v žilách prúdi...

Prerezávky.

Načo sa robia prerezávky.

Ich cieľom je previesť porast obdobím húštin, žrďovín až do tenkých kmeňovín tak, aby bolo možné prebierkami formovať budúci rubný porast. Preto treba vedieť, čo požadujeme od rubného porastu. Mal by byť zdravý, odolný proti škodlivým činiteľom a poskytnúť čo najviac hodnotnej drevnej hmoty. Najlepšiu hmotu poskytujú štíhle stromy s rovným,priebežným a  nerozvetveným kmeňom až po rastový vrchol. Tieto vlPrebierky.

Do štádia prebierok sa porast dostáva, keď prerezávky dosiahli svoj účel a ďalej ich netreba alebo nemožno vykonávať. Doba tohto prechodu nie je daná vekom, ale stavom porastu. Ideálnym stavom je tenká kmeňovina, ktorej úroveň je tvorená zdravými, kvalitnými a stabilnými stromami cieľových drevín bez rozrastlíkov a nekvalitných predrastkov a so zachovanou podúrovňou, ktorá sa začína prirodzeným úhynom postupne preri

Výtin nežiaducich drevín.

Tento zásah sa robí v období obnovy porastu, pred započatím prerezávkových zásahov. Cieľom je pomáhať mladým jedincom cieľových drevín v konkurencii s prípravnými drevinami, ktoré sa obvykle na obnovovanej ploche prudko rozrastajú.

Ktoré sú nežiaduce dreviny?

Chybou je, keď sa za nežiaduce dreviny pokladá všetko, čo na ploche nepochádza z umelej obnovy. V miernejšom prípade sa likvidujú všetky jedince drevín, ktoré boli vy

Prečo prerezávka a nie prečistka.

Teoretici už desaťročia presadzujú do praxe namiesto výrazu prerezávka novší výraz prečistka. Praktickí lesníci to desaťročia ignorovali, a ani dosiaľ príliš nepočuť z úst lesníkov spomínať prečistku. Teraz sa tento výraz dostal aj do znenia zákona a do LHP- vlastne PSL. Aký je rozdiel medzi týmito slovami a čo znamenajú?

O význame slova by malo rozhodovať slovo samotné- jeho jazyková podstata. Slovo čistiť znamená odstraňovať nečistoty, zl