Prechod na hlavnú stránku www.skolkahrmovo.sk
Dnes je:
23.07.2024
Táto stránka sa načítala o
17:23 hod.Úvodná stránka bloguSekcia LesníctvoSekcia ĽudiaSekcia Omyly vedcovSekcia SlovenskoSekcia Svet
Logo škôlky Hrmovo

Domovina moja...

...je život a krása.

Tvorba podstatných mien z imperatívu slovies.

Podstatné mená sa zo slovies tvoria viacerými spôsobmi, tak napríklad vidieť- vidina, videnie, jasnovidec a podobne. Chcem popísať jeden zvláštny spôsob, ktorý sa používa v slovenskom jazyku odjakživa, ale je nepoznaný, používaný bez uvedomovania si jeho podstaty. Je to tvorba podstatných mien pomocou rozkazovacieho spôsobu slovies.

Takto sa netvoria podstatné mená všeobecne, ani bežne. Ide o označenia, nesúce v sebe emočný náboj, alebo pomenovanie zvl

Pôvod slov Slovienin-Slovieni, Nemec-Nemci.

Čítal som viacero názorov na pôvod slova Slovien(alebo Slověn). Dakto tvrdil, že slov- je predpona znamenajúca mokraď, čiže Slovieni boli ľudia od riek. Alebo že slovieni boli vlastne Svojeni, čiže svoji ľudia. Alebo Slávovia, alebo iné.

Najprv pripomínam, že jednotné číslo znie Slovienin, nie Slovien. A vyslovovalo sa nie s dvojhláskou -ie, ale s mäkkým -e, čo je niečo medzi normálnym e a dvojhláskou ie, v súčasnosti sa niekde ešte v nárečiach tak

Živijó, živijó!

Ešte donedávna sa pri sviatočných príležitostiach, hlavne narodeninách spievala oslavná pieseň: Živijó, živijó, mnoga ljeta, mnoga ljeta živijó. Bola to pekná pieseň, naozaj mala oslavný charakter, melódiou pripomínala slávnostné fanfáry. Lenže text... Mnoga ljeta, to je predsa po rusky, takže je to asi prevzaté za komunistov zo Sovietskeho zväzu... Preto sa teraz nosí Happy birthday to you...alebo dokonca nepodarený preklad českého nepodareného prekladu Veľ